Thiết kế nội thất là gì?

Thiết kế nội thất – là một nghề mà ở đó kết hợp sự sáng tạo, kiến thức kỹ thuật và những kỹ năng có được trong kinh doanh. Người thiết kế nội thất làm việc với khách hàng và các chuyên gia thiết kế khác để phát triển các giải pháp thiết kế được an toàn, đầy đủ chức năng, hấp dẫn, và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng không gian.

Người thiết kế nội thất phải biết lập một kế hoạch cho một không gian và phải làm thế nào để trình bày kế hoạch đó một cách trực quan để nó có thể được thông báo cho khách hàng. Họ cũng phải biết về các vật liệu và các sản phẩm được tạo ra. Nhìn chung, khách hàng là người biết được hết không gian, cách kết cấu, màu sắc, ánh sáng và các yếu tố khác kết hợp lại để làm nên sự tương tác với nhau tạo nên một không gian hoàn hảo. Ngoài ra, các nhà thiết kế nội thất phải hiểu được kết cấu của kế hoạch của khách hàng, vấn đề an toàn và sức khỏe, tiêu chuẩn xây dựng, và nhiều khía cạnh kỹ thuật khác.

Người thiết kế nội thất là gì

Dưới đây là một trong số những điều các nhà thiết kế nội thất làm:

  • Tạo ra kế hoạch sơ bộ về không gian 2 chiều và tìm hiểu về thiết kế 3 chiều cho ra bản phác thảo.
  • Lựa chọn màu sắc, vật liệu cho đến khi kết thúc.
  • Chọn và chỉ định đồ nội thất, đồ đạc, trang thiết bị và đồ gỗ.
  • Xác nhận rằng các kế hoạch cho không gian đó đáp ứng được tất cả các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng, an toàn và an sinh xã hội bao gồm các yếu tố và các nguyên tắc phát triển bền vững.
  • Dự thảo ngân sách và lịch trình dự án.
  • Chuẩn bị hồ sơ xây dựng, bao gồm các bản kế hoạch chi tiết, độ cao, các chi tiết và thông số kỹ thuật.
  • Phối hợp và cộng tác với các chuyên gia thiết kế cùng ngành khác, bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu,vv để củng cố các chuyên môn.
  • Giám sát công việc thực hiện của các dự án và phục vụ như một đại diện thay mặt cho khách hàng.